Delebil i byen

Delebiler er især udbredt i byerne og koncentreret omkring København. Men der kommer flere ud i resten af landet. Delebilerne har dog indtil nu fungeret bedst i områder, hvor den kollektive transport er godt udbygget, da delebil brugerne ofte bruger andre transportformer.

Delebiler er oplagte i byerne, fordi de begrænser trængslen og brugerne slipper for parkerings-bøvl. Ofte oplever byboerne flere problemer med at have bil end fordele. Delebilen er den faktor, der kan gøre udslaget for at de vælger at leve uden en privat ejet bil.

Bybilerne er et udpræget by-fænomen. Det skyldes at bybilerne ikke har faste holdepladser. Med et stort område, hvor de må parkeres, vil de enten blive for spredt til at konceptet fungerer, eller der skal ekstremt mange biler på vejene. Derfor har de eksisterende ordninger begrænset sig til Københavns, Tårnby og Frederiksberg kommune.

Delebiler på landet

Mange har gjort sig tanker om delebiler på landet. Mange har to biler, og burde kunne klare sig med en samt en delebil. Men muligheden er ikke slået igennem endnu. Måske er det første step på vejen at få udbbredt Nabobil koncepterne i landområderne. Herved kan en del af “bil nummer to” blive sat i spil, og kendskabet til det at dele en bil kan blive udbredt.

Delebiler på tværs af landet

Danske By- og Delebiler drømmer om at de forskellige delebilordninger dels bliver udbredt over hele landet, dels finder en fælles samarbejdsform, så et medlem i København kan booke en bil f.eks. i Aalborg eller Sønderborg. Det vil betyde at brugeren kan tage toget til et møde udenfor Sønderborg, og derefter tage delebilen på Sønderborg station til slut-destinationen. DSB er meget interesseret i sådanne løsninger. To af udbyderne tilbyder idag løsningen indenfor deres eget system.