Vi bliver flere og flere

I Danmark blev delebiler introduceret i december 1997 med etableringen af Odense Bilklub. Baggrunden for etableringen var et projekt i Odense Kommunes regi med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektet havde til formål at undersøge mulighederne for at implementere delebiler i Danmark.

I 1998 fulgte etableringen af delebilordninger i Århus og i København. I Århus blev ordningen etableret som en forening og drives fortsat af medlemmerne/brugerne selv. I København blev delebilordningen udbudt af Hertz Biludlejning efter opfordring af Københavns Kommune. Hertz har siden etableret delebilordninger i andre danske byer.

I 1999 blev der desuden etableret medlems/brugerorganiserede delebilbilklubber i Farum og i Silkeborg. I 2000 blev Danske Delebiler etableret. Efterfølgende er der etableret en række delebilordninger typisk i foreningsform, herunder Københavns Delebiler, der startede i 2004. Københavns Delebil har efterfølgende lagt driften af deres delebiler over i Delebilfonden LetsGo, som idag tilbyder biler i en række byer.

Indenfor de seneste år er de nye koncepter; Bybiler og Nabo-biler kommet til. Hermed er det samlede udbud vokset kraftigt.

Læs mere om omfang målgrupper og delebilernes udvikling på de efterfølgende sider.

Læs om definitionerne af de forskellige typer af delebiler her.