Vidensbank – Den bilfrie by & delebilens rolle

Delebilen er ikke bare en delebil. Delebilsabbonementer kan også være et værktøj til at forme nye og “bilfrie” bydele.

Bilfrie boligområder
Concito 2015
Udenlandske erfaringer med at udvikle ”bilfrie” områder viser at der er mange forskellige virkemidler og at de er tilpasset landets kontekst. Der er dog virkemidler der går igen og som også kunne være relevante i dansk byudvikling:
· Bilisterne betaler for parkering – dem der ikke har bil er fritaget for den omkostning
· Parkeringspladserne placeres i udkanten af boligområdet som er indrettet til gående og cyklister.
· Alternative transportmuligheder som delebil og delecykler herunder også ladcykler stilles til rådighed for beboerne
· Potentielle fremtidige beboere inddrages undervejs i udformningen af området
Disse virkemidler har vist sig effektive i at mindske bilejerskabet i et område, og skaber samtidig stærke fællesskaber og interesse i nye boligkvarterer. Det afgørende virkemiddel er dog at parkering ikke skal være let eller billigt. Normalt betaler alle husstandene i et område for vedligeholdelse af parkeringsarealet. Hvis disse udgifter bliver afskilt fra huslejen skal dem med bil selv betale den fulde pris for at bruge parkeringen. Parkering bliver dermed et tilkøb og dem der ikke har en bil får en billigere husleje. I den ”bilfrie” by kan der arbejdes med fleksibel parkering sådan at et område kan tages i brug hvis der er brug for parkering, men ellers også have andre funktioner. Man kan enten bruge regulering til at holde bilen byfri men det er også en mulighed at lade beboerne indgå aftaler og sætte rammevilkårene for deres bilfrie by.

 

I bolig området Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö tilbudt beboernes et medlemskab i områdets delebilsklub og sparret på parkeringspladserne. Det nye byområde har anlagt en god cykelinfrastruktur og samtidig prøvet at begrænse antallet af parkering. 40 % af beboerne i Fullriggaren er med i klubben som består af 12 biler (enten hybrid eller el). Der ses en tendens til et lavere bilejerskab i de husstande som er medlem af delebilsordningen.

Læs rapporten her: Bilfri bydel