Delebilen er ikke bare en delebil. Delebiler kan også være et værktøj til at forme nye og “bilfrie” bydele. Flere studier har vist at adgang til parkering tæt ved hjemmet øger sandsynligheden for bilejerskab. Jo længere væk parkeringspladsen er fra hjemmet jo mindre bruges bilen også. Parkeringspolitik sammentænkt med delebiler kan være et essentielt instrument i arbejdet med at skabe et bilfrit område og reducere trængsel i byen.

Concito: Bilfrie boligområder, 2015
Der er en række værktøjer som kan være med til at udvikle ”bilfrie” byområder:
· Bilisterne betaler for parkering – dem der ikke har bil er fritaget for den omkostning
· Parkeringspladserne placeres i udkanten af boligområdet som er indrettet til gående og cyklister.
· Alternative transportmuligheder som delebil og delecykler herunder også ladcykler stilles til rådighed for beboerne
Disse virkemidler har vist sig effektive i at mindske bilejerskabet i et område, og skaber samtidig stærke fællesskaber og interesse i nye boligkvarterer. Det afgørende virkemiddel er dog at parkering ikke skal være let eller billigt. Normalt betaler alle husstandene i et område for vedligeholdelse af parkeringsarealet. Hvis disse udgifter bliver afskilt fra huslejen skal dem med bil selv betale den fulde pris for at bruge parkeringen. Parkering bliver dermed et tilkøb og dem der ikke har en bil får en billigere husleje. I den ”bilfrie” by kan der arbejdes med fleksibel parkering sådan at et område kan tages i brug hvis der er brug for parkering, men ellers også have andre funktioner. Man kan enten bruge regulering til at holde bilen byfri men det er også en mulighed at lade beboerne indgå aftaler og sætte rammevilkårene for deres bilfrie by.

Læs rapporten her

Engel-Yan & Passmore: Carsharing and Car Ownership at the Building Scale – Examining the Potential for Flexible Parking Requirements, 2013, Journal of the American planning association, Volume 79, 2013 – Issue 1.

Et studie af adskillige ejendomme i Toronto viser at en kombination af delebiler og en streng parkeringspolitik mindsker antallet af biler i området. Når beboere har adgang til delebiler og der samtidig er en reduceret mængde af parkering tilgængelig mindskes bilejerskabet. Reduktionen i bilejerskab afhænger også af adgangen til offentlig transport.

Schure, et. al.: Cumulative Impacts of Carsharing and Unbundled Parking on Vehicle Ownership and Mode Choice, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,
No. 2319, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., 2012, pp. 96–104. 

Et amerikansk studie viser at hæve prisen for parkering til privat bilen, ved udelukkende at lade bilejere betale for parkeringspladsen, og samtidig tilbyde deleblisabonnementer resulterer i en reduktion af bilejerskabet og kørte kilometer i bil. Delebilsmedlemmer havde 0,47 biler per husholdning, mens de andre beboere i gennemsnit havde 1,22 biler.

Eriksen, H. C.: The effect of flexible parking norms on car use and car ownership in new residential development: a multiple-case study of Malmö, Gothenburg and Copenhagen, 2018, Aalborg Universitet København, Studenterprojekt.

Rapporten undersøger 3 nye byområder hvor kommunen ved hjælp af fleksible parkeringsnormer har forsøgt at sænke bilejerskabet blandt nye beboere.  Fleksible parkerings normer, hvor antallet af parkeringspladser f.eks. mindskes ved i stedet at tilbyde mobilitet servicer, kan reducere bilejerskabet i nybyggeri. Hovedpointen i rapporten er dog at høje udgifter for parkering af privatbilen samt afstanden til parkeringspladsen er lige så vigtige værktøjer for at påvirke bilejerskabet i en bydel. Offentlig transport, cykelinfrastruktur og delebiler i området spiller alle en essentiel rolle når bilejerskabet skal sænkes, da transportalternativer til at eje en bil skal være tilstede.

Læs rapporten her

 

Læs videre: 

Weinberger, R (2012): Death by a thousand curb-cuts: Evidence on the effect of minimum parking requirements on the choice to drive, 2012, Transport Policy.

Christiansen et al. (2017) : Household parking facilities: relationship to travel behaviour and car ownership, I: Transportation Research Procedia, årg. 25, 2017, s. 4185–4195.

Christiansen, P., Engebretsen, Ø. & Hanssen, J. U. (2015). Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass: Fordelingseffekter og effekter på bilbruk og bilhold i byer og bydeler. Oslo: Transportøkonomisk institut (TØI).

Guo, Z. (2013). Residential Street Parking and Car Ownership. Journal of the American Planning Association, 79 (1), 32-48. DOI:10.1080/01944363.2013.790100