Politikerne skal sætte rammen

Delebiler er en del af fremtiden og ikke mindst det gode bildeled mellem privatbilen og den kollektive transport. Derfor bør politikerne og deres bagland tage stilling til om delebiler skal fremmes som den forlængelse af den kollektive transport de er, eller om de skal eksistere på de nuværende vilkår, hvor miljø- eller trængselseffekter ikke belønnes og hvor taxa, udlejningsbiler og Uber har bedre økonomiske vilkår. Her vil vi give nogle bud på hvor Danske By- og Delebiler foreslår  at der politisk tages stilling til rammerne for delebilernes fremtid.

Byplanlægning

Delebiler kræver nogle andre vilkår end privatbiler. Nye byområder kan planlægges uden eller med begrænset privat bilejerskab. Herved kan spares mange parkeringspladser, da parkeringsnormen kan sænkes, og vejarealer minimeres. Det giver muligheder for en helt nye type byområder.

Parkeringsnormer i lokalplaner

Parkeringsnormerne i lokalplaner er idag op til 2 pladser pr bolig. En parkeringsplads i kælder kan koste op til 500.000 kr. Derfor kan der være mange penge at spare, hvis parkeringsnormen kan reduceres. En god mulighed for at kompensere for en lavere parkeringsnorm er at reservere udvalgte parkeringspladser til delebiler, og indgå aftaler med en delebil udbyder, så nye beboere er sikret, at der vil være delebiler i området. Et sådan samarbejde er for nyligt indgået mellem Nærheden i Hedehusene og LetsGo.

Delebil som supplement eller alternativ til kollektiv transport

Mobilitet i områder udenfor byerne er et voksende problem. Idag kan behovet ofte kun løses med en privatbil. Busser er en dyr løsning, som kører halvtom og ikke har den nødvendige frekvens. Kan udvalgte busser kombineres med lokale delebiler, apps hvor lokal samkørsel tilbydes eller hvor naboen køber ind, kan mobilitetsbehover løses på en meget mere effektiv måde. Delebilen er et nødvendigt element i MaaS “Mobility as a Service” løsninger lokalt og i byerne. Delebilen binder kollektiv og privat transport sammen.

Parkeringspladser til delebiler

Forskellige typer delebiler kræver forskellige parkeringsforhold. Delebiler med stamplads er et koncept, som kræver en stamplads. Den kan være privat eller offentlig, men vil myndighederne sikre flere delebiler, er det en god ide at reservere p-pladser til delebiler. For hver delebil med stamplads fjernes 6 andre biler, så der er en god business model i det for offentligheden.

Bybiler, uden stamplads,  har ikke behov for en stamplads. Til gengæld har de behov for en parkeringsaftale med  kommunen, da bilerne skal kunne afleveres umiddelbart hvor brugeren ønsker det. En fuld betaling for parkering i alle døgnets timer, er ikke realistisk som forretningsmodel. Udbyder og kommune må derfor  finde en pris for en permanent parkeringsaftale.

Nabobiler er privatejede biler med en stamplads i ejerene garage/indkørsel. Parkeringsvilkårene for dem er tilsvarende privatejede biler.

Skatter og Afgifter

Delebiler er bindeleddet mellem kollektiv transport og privat bilejerskab. Delebilerne gør det muligt at leve uden at eje en bil, men stadig udnytte bilens fordele når det er relevant. Samtidig fremmer adgangen til delebil brugen af andre kollektive transportløsninger. Derfor bør delebiler tænkes som en del af den kollektive transport, og gives tilsvarende økonomiske rammer. Idag er det ikke tilfældet.

Danske By- og Delebiler arbejder på en sammenligning af borgernes forskellige muligheder for at bruge bil uden at eje den. Herved vil vi give politikerne et overblik over skat, moms og afgifter, som kan danne grundlag for en gennemtænkt samlet politik for hele området.

Forslag til ændringer

  • Moms som taxa
  • Skattepligtig for udbydere, også privatpersoner svarende til deres fortjeneste på udlejning efter fratrukne udgifter.
  • Afgiftsfritagelse som udlejning og/eller taxa

Delebiler i kommuner

Delebiler kan bruges som et aktivt redskab i kommunernes interne bilflåde, i byplanlægningen og i fremtidens kollektive transportløsninger. Derfor opfordrer Danske By- og Delebiler stat og kommuner til at tænke delebiler aktivt ind i fremtidens mobilitet. Det kan både gøres ved at implementere ovenstående ideer hvor det er relevant, og ved at offentlige myndigheder selv bruger delenbiler aktivt i deres dagligdag. Herved bidrager de omkostningsfrit til at fremme udbredelsen, kendskabet og brugen af delebiler.