Delebiler med stamplads

Den første delebil forening blev etableret i Odense for ca. 15 år siden. Herefter etableredes en række delebils foreninger mebelenil-udviklingd udgangspunkt i Farum Delebil (idag Nordsjællands Delebiler). De foreningsbaserede delebilklubber blev hurtigt suppleret med Hertz Delebil. Alle disse delebiludbydere arbejder med “delebiler med stamplads”. Danske By- og Delebiler er en organisering med udgangspunkt i disse udbydere. Udviklingen i antal biler ses af grafen til højre.

For hver “delebil med stamplads” har udbyderen 8 – 10 medlemmer. Et medlem kan være en familie med op til tre brugere med kørekort, eller det kan være en virksomhed/organisation med mange brugere. En delebil har således ca. 20 brugere.

Delebiler med stamplads er udbredt i hele landet men hovedsageligt fokuseret i større bysamfund. Der findes ved udgangen af 2016 ca. 500 delebiler med stamplads i Danmark.

Hver bil vurderes at køre 200 længere ture pr år svarende til 100.000 ture á 100 km. eller 10 mill. km. pr år.

Bybiler = Delebiler uden stamplads

I 2014 introducerede Car2Go 200 Smart Bybiler i København. Bybilerne er koncentreret i storbyområder. Ifølge Car2Go vurderede man at kun Københavns området er stort nok til Bybiler i Danmark. Car2Go trak sig ud af Danmark igen i 2016.

I 2015 etablerede DriveNow sig med 400 el-Bybiler i København og i 2016 etablerede Green Mobility sig med 450 el-Bybiler i København.

Danske By- og Delebiler vurderer at hver bil ved udgangen af 2016 kører en kort tur (antaget 10 km) pr dag, dvs. ca 1000 ture pr dag. Ca. 3,5 mill km. pr år.

Nabobiler

Der findes i Danmark mindst tre udbydere af “Nabobiler”. Udbyderne faciliterer udlejning af en privatejet bil mellem en privat bilejer og en privat bruger. Udover et internet baseret bookingsystem tilbydes bl.a. forsikring i udlejningsperioder helt ned til 1 time. Antallet af tilmeldte biler vurderes til at være max. 10.000 stk, som udlejes 1 gang pr måned. Turlængden vurderes til at være den samme som delebiler med stamplads dvs. 100 km. Der køres altså ca. 12 mill. km. pr år.