En delebil er betegnelsen for en bil, der deles af en række forskellige personer gennem en delebilordning dvs. på en organiseret måde.

Danske Delebiler organiserer delebilordninger, som har nogle fælles typiske træk:

  • Delebilordninger udbyder en transport service, som stilles til rådighed for medlemmer eller registrerede brugere, og som ikke kræver en underskrevet kontrakt hver gang, et medlem eller bruger benytter delebilerne.
  • Delebilordninger udbyder typisk delebiler i forskellig størrelse, som typisk er tilgængelige 24-7 via booking på internettet, og som medlemmet eller brugeren selv afhenter og afleverer.
  • Medlemmet eller registreret bruger er kontraktligt forpligtet af vilkår, der beskriver sine rettigheder og pligter i forhold til delebilordningen.
  • Delebilordningen er åben over for nye og flere medlemmer eller registrerede brugere.
  • Betaling for kørsel sker bagud for forbrugt tid og km. Herudover kan der være et månedligt kontingent samt et indmeldelsesgebyr
  • Leje af køretøjer kan ske ned til korte tidsperioder (fx 1 time eller i nogle tilfælde 1 min)
  • Delebilordningen er organiseret af et firma, forening eller fond.

b27b02e9c1667d8a87d2460cde807605                                biler_2015-05-08-small                                     9f29ab95d3f5c58b95d6198f8b8817f0

Danske By- og Delebiler inddeler delebilordninger, hvor biler deles under en eller anden form i følgende typer: delebiler, bybiler, og nabobiler. Se i øvrigt definitionen af de forskellige delebils-typer.