At blive delebilist er et spørgsmål om at bryde med sine transportvaner og at tænke nyt. Langt de fleste delebilsmedlemmer bruger dagligt kollektiv trafik eller cykel og kører i gennemsnit under 10 – 15.000 km om året.

Du opnår en kæmpe besparelse ved at bruge delebil i stedet for selv at anskaffe bil. Med lidt omtanke og planlægning har du altid adgang til bil når du har brug for det og du betaler kun for dit reelle kørselsforbrug. Med delebil er der ingen dyre værkstedsregninger eller udgifter til brændstof, forsikring, ejerafgift eller vedligeholdelse. Kun udgifter for dit kørselsforbrug.
Delebil kan også bruges som feriebil både herhjemme og i udlandet og du bestemmer selv hvor længe du booker delebil.

Omkostninger
En af de helt centrale og meget afgørende forskelle mellem delebilen og privatbilen er omkostningsstrukturen. En privat ejer har bl.a. som følge af det danske skatte- og afgiftssystem meget høje faste omkostninger og lave variable omkostninger. En privat ejet mellemklassebil har således typisk faste omkostninger i størrelsesordenen 40.000 – 50.000 kr./år og variable omkostninger i størrelsesordenen 0,90 – 1,10 kr./km. svarende til 4 – 6 kr/km ved 12.000 km/år. En delebil har derimod lave faste omkostninger i størrelsesordenen 0 – 4.000 kr./år og høje variable omkostninger mellem 4 og 6 kr./km. Delebilbrugeren slipper således for den store faste udgift og betaler kun når bilen bruges.
Hvis du er interesseret i at få adgang til en delebilordning, kan du melde dig ind i en delebilordning nær dig. Se hvor vores medlemmer har delebiler på kortet og kontakt vores medlemmer eller Danske By- og Delebiler og hør nærmere om mulighederne der hvor du bor.

Store Locator