Ture i privatbilen udgør størstedelen af danskernes kørte kilometer og det kan skabe problemer for trængsel på vejene, miljøet og helbreddet. Når privatbilen skiftes ud med en delebil opnås en række positive effekter for både trafikanten og samfundet.

Trængsel

Når man ikke ejer en bil, vælger man mere frit mellem transportformer. Erfaringerne viser, at delebilbrugere vælger bil mindre og cykel, bus og tog mere. Det betyder mindre trængsel især i byerne. Vi mangler imidlertid danske undersøgelser af sammenhængene, hvorfor vi vil opfordre ministerier, regioner, kommuner og forskere til at undersøge sammenhængene nærmere. Vi bidrager meget gerne.

Kørsel reduceret med mindst 30%

Såvel danske som udenlandske undersøgelser viser, at tidligere bilejere reducerer deres bilkørsel med mindst 50%, mens medlemmer, der ikke tidligere har ejet deres egen bil, kun forøger deres bilkørsel med ca. 10%. Jo flere tidligere bilejere, der bliver delebilister, jo mere vil den samlede bilkørsel blive reduceret. Med den typiske sammensætning af delebilorganisationernes medlems skarer bliver den samlede bilkørsel reduceret med mindst 30%.

Koncepter har forskellig effekt

  • Delebiler med stamplads. Undersøgelser viser allerede, at en delebil med stamplads erstatter 6 privatejede biler. Det
    betyder mindre trængsel og behov for færre parkeringspladser.
  • Bybiler – delebiler uden stamplads. Bybilerne bruges på korte ture indenfor et afgrænset område i København. De er for dyre at køre langt i, men effektive til korte ture. Bybilerne vil derfor i mindre grad erstatte anden bilkørsel, og vil i højerre grad erstatte taxa, bys og cykel.
  • Nabobiler – privatejede biler. Her vurderer vi at brugen er tilsvarende delebiler med stamplads, og effekten tilsvarende.

Se undersøgelser i vores videnbank.

Miljø- og klimaeffekter

Delebiler har en positiv effekt på miljøer på en række områder. Nedenfor beskrives disse kort. Hvor der er undersøgelser, linkes til disse. Jo flere der vælger ikke at eje en bil, jo flere vil vælge cykel, bus og tog oftere. Det betyder mindre miljøbelastning og trængsel. Det betyder også at alle delebil-typer har en positiv effekt på miljøet, da de samlet er med til at udgøre et alternativ til privatbilen.

Mindre bilkørsel

Mindre bilkørsel betyder mindre CO2 belastning, fordi alternativerne til bilen “kører længere på literen”.

Samtidig betyder mindre kørsel mindre luftforurening i byerne. Delebilordningerne er idag mest udbredt i de større byer. Det betyder at deres betydning for luftforureningen gør ekstra gavn, da den er størst i storbyerne.

Ressourcer

Produktion af en bil kræver mange ressourcer og energi. Kan vi bare reducere antallet af biler med 30%, vil vi samtidig begrænse ressourceforbruget tilsvarende.

 Bedre biler

Delebiludbyderne bruger nyere biler. Ofte får bilerne kun lov til at køre i 3 – 5 år. Den hurtige udskiftning af biler, samt udbydernes fokus på miljø, gør at de valgte biler er blandt de mest miljøvenlige og moderne.