Ung, gammel, familie eller virksomhed?

Generelt er der stor forskel på målgruppen i delebilordninger med og uden stamplads. Der er også forskel på ordningernes effekt på miljø og trængsel.

Delebilordninger med stamplads tiltrækker ofte par der har en længerevarende uddannelse og som bor tæt på deres arbejdsplads og en station. De bruger ofte cykel eller offentlig transport i hverdagen, mens delebilen bliver brugt til længere ture i fritiden. Delebilen afholder brugerne fra at køber en ny bil. Delebillisterne fastholder deres transportvaner i hverdagen hvor de hovedsageligt cykler og tager offentlig transport. Hvis de er første gangs bilister og derfor kører flere kilometer end før, så bruger de stadig ikke bilen i deres hverdagstransport til og fra arbejde. Brugerne har ofte et miljøfokus i deres valg af transport. (Nielsen et al. 2014 ; DTU transport 2014)

Delebiler uden stamplads, også kaldet bybiler, har især unge mænd, der enten er nyudannede eller stadig er under uddannelse, som brugere. Bybilen bliver brugt til korte ture i byen og erstatter ture der ellers ville være taget med cykel eller offentlig transport. Bybils ordninger er stadig forholdsvis nye i Danmark og dækker et begrænset område af byen, hvilket begrænser brugen til brugere af Københavns centrum. Den nuværende gruppe kan være “first movers” og andre grupper kan komme til senere. Den samme tendens for bybilernes målgruppe ses både i Danmark og i Tyskland. Fælles for begge brugergrupper er at de bor tæt ved eller i større byer og er mobilister som gerne kombinere transportformer. (Garrett & Nielsen 2015; Civity Management 2014; Kopp 2015)

 

Virksomheder og kommuner er en ny brugergruppe, som er voksende. Erhvervsbrugerne gør mest brug af bilerne i dagtimerne, mens de private brugere gør mest brug af bilerne om aftenen og i weekenderne. Derfor er kombinationen med delt brug mellem private og erhverv genial, da bilerne udnyttes meget bedre.

 

Se vores vidensbank hvis du vil vide mere om delebillisterne.

Referencer:

Nielsen, M. B., Wroblewski, M S., Hansen, D. L. & Simonsen, S. B. (2014). Delebilisme – sundt, økonomisk og miljøvenligt? En evaluering af delebilisme i hovedstadsregionen. Specialeprojekt, Roskilde Universitet.

DTU Transport, (2014). Faktaark om delebilisme i Danmark – DTU transportvaneundersøgelser. DTU.

Garrett og Nielsen, (2015). Free float carsharing – the case of car2go in Copenhagen. Københavns Universitet.

Civity Management, (2014). Urban Mobility in Transition? The importance of free-floating carsharing for transport and the economy.

Kopp, J., (2015). Do sharing people behave differently? An empirical evaluation of the distinctive mobility patterns of free-floating car-sharing members.  In: Transportation 42:449–469.