Bybiler / Delebiler uden stamplads

Garrett & Nielsen: Free float carsharing – the case of car2go in Copenhagen (2015), Master thesis, Københavns Universitet
Studie af 95 car2go medlemmer via spørgeskema og interviews i marts til maj 2015. 96% af medlemmer bor i København- og Frederiksberg kommune. Gennemsnitsalderen er 30 år og 80% er mænd. De er primært fuldtidsansatte eller studerende og bruger primært bilerne til sociale eller arbejdsrelateret ærinder. ¼ af medlemmerne er bilejere og brugen af bilerne er fordelt jævnt udover dagen og ugen. Medlemmerne er meget multimodale i deres transport adfærd. De fleste cykler til daglig. Turene er gennemsnit 5-6 km, og tager i gennemsnit 16 minutter og erstatter offentlig transport, taxi og cykelture. 12% bruger også andre delebilsordninger som nabo-biler (P2P) eller delebiler med fast stamplads (two-way).

Internationale erfaringer

Do sharing people behave differently? An empirical evaluation of the distinctive mobility patterns of free-floating car-sharing members.
Kopp, J. (2015): In: Transportation (2015) 42:449–469
Delebilister uden stamplads (DBUS) fra Drive Now er ofte mænd mellem 25-40 år har et højere uddannelsesniveau og en højere månedlig indkomst end folk der ikke er delebillister. Desuden har DBUS’er færre personbiler og flere periode billetter til offentlig transport . DBUS’er lever i tætte kvarterer med en bedre forbindelse til bane-baseret offentlig transport. Resultaterne viser at delebillister uden stamplads rejser oftere og med flere forskellige transportmidler. De er er mere intermodal og multimodal i deres adfærd . Andelen af cykling er betydeligt højere , andelen af private bilture er betydeligt lavere for DBUS i forhold til ikke-delebillister.

WIRKUNGEN VON E-CARSHARING SYSTEMEN AUF MOBILITÄT UND UMWELT IN URBANEN RÄUMEN
City of Berlin(2015) Præsentation
10% af drivenow kunderne siger at de har afskaffet en bil. DriveNow kunderne har generelt flere egne biler end Flinkster kunderne (stamplads)– så det er to forskellige grupper.
Samlet spares op mod 12150 kvadratmeter offentligt rum I Berlin (hvis man sørger for at der ikke er nogle andre der bruger den sparede plads til at parkere på) regnet ud fra de 8000 afskaffede private biler ’spares’ flere km end der ’produceres’. 1350 free floating delebiler erstatter 8000 private biler i Berlin (aktive DriveNow medlemmer er blevet spurgt om de har solgt en bil efter de har meldt sig ind. Den procent (6,5) del der har, og som har angivet deres delebilsmedlemsskab som hovedårsag er så blevet ganget op med det totale antal aktive medlemmer i Berlin).
På grund af den højere udnyttelse står delebilerne kun stille 90-80% af den tid som en privat bil står stille (optager P-plads). ¾ er mænd, 70% er universitetsuddannede.
Free float bruges til korte indre by rejser. Hvis free float yderligere skaleres og andre brugergrupper inddrages, og større område forventes yderligere besparelser og trafik reduktioner. Free float komplimenterer stationsbaserede delebiler/delebiler med stamplads. Gennemsnitlig bil i Tyskland bruges 76 min. dagligt – mens free float cars bruges 3-4 timer dagligt.

Find præsentationen her

Schmöller et al.: Empirical analysis of free-floating carsharing usage: The Munich and Berlin case,
(2015).
Det første forsøg på at analysere booking data viser at bilerne uden stamplads bruges spredt ud over dagen og mest fredag og weekenden. Størstedelen af turene er envejsture. Samtidig stiger brugen af delebilerne ved dårligt vejr. Undersøgelsen viser at leverandører af servicen i fremtiden kan bruge bookingdataen til at optimere deres ordning. Ved at bruge vejrudsigter kan de f.eks. flytte bilerne til mere tilgængelige områder ved dårligt vejr, da der her vil være en større efterspørgsel på servicen.

Civity Management: Urban Mobility in Transition? The importance of free-floating carsharing for transport and the economy ( 2014).
Delebiler uden stamplads bruges til fritidsture efter arbejdet. De bliver i gennemsnittet kørt 62 min. om dagen i modsætningen til de 30-40 min. private biler køres. Turene erstatter hovedsageligt taxa, cykel, offentlig transport. I april 2013 – marts 2014 stod alle Berlins tre delebils ordninger uden stamplads for 3 mio. udlejninger og godt 4 mio. ture, hvilket svarer til en markedsandel/ modal split på 0,1 % af alle ture I Berlin. 50% af turene er 5 km eller derunder og 15% af turene i Berlin er under 2 km. Delebilerne uden stamplads har et andet travel peak end kollektive transport og deres pendlere har et senere peak – særligt omkring 18 til 20. Det vil sige at delebiler uden stamplads ikke øger morgen pendler trafikken, men de reducere heller ikke andelen af ture i bil i byen.

Læs mere her.

Firnkorn og Muller: Selling Mobility instead of Cars: New Business Strategies of Automakers and the Impact on Private Vehicle Holding, (2012). 
Studie 1,5 år efter car2go startede i Ulm, viser at car2go vil nedsætte antallet af privatejede biler – yderligere efter korrigeret for usikkerheder og det allerede eksisterende fald i privatbilejerskab. Hverken two-way og one-way delebilssystemer kan udvide storskala uden støtte fra myndighederne. Carsharing skal kobles op på kollektiv transport . 60% af medlemmerne er under 36 år og 63% er mænd. Omkring halvdelen ejer en bil. Mens 11.4% til 4.7% mindskede deres bilejerskabsstatus med én bil efter de blev medlemmer. Respondenternes samlede antal biler mindskes med mellem 215 til 88 biler fra i alt 1143 biler.

Shaheen, S. & Martin, E.: The Impacts of Car2go on Vehicle Ownership, Modal Shift, Vehicle Miles Traveled, and Greenhouse Gas Emissions: An Analysis of Five North American Cities (2016)                                                                                                                                                                                                                                                                             Studie af Car2Go i Nord Amerika, som viser at bybiler ultimativt reducerer antallet af biler og kørte kilometer blandt medlemmerne. Resultaterne af en spørgeskema undersøgelse blandt Car2Go’s brugere i 5 nord amerikanske byer viser at bybiler især forhindre nye bilejerskaber. Selvom en stor del af brugerne ikke er påvirket til at sælge deres bil og mange ture i bybilerne erstatter offentligt transport falder summen af kørte kilometer blandt alle brugerne, da få kører væsentligt mindre end før pga. salg af deres egen private bil.

Læs mere her

Vancity: Changing gears: Exploring the car-sharing culture shift in metro Vancouver (2018)                                                                                                                                                       Et studie som undersøger effekterne på bilejerskab blandt delebilsmedlemmer i bybilsordninger og delebilordninger med fast stamplads. Studiet er baseret på en spørgeskema undersøgelse blandt delebils brugerne i Vancouver; en by med en af de højeste andele af delebiler per indbygger. Studiet konkludere at alle typer af delebilsordninger reducere bilejerskabet i Vancouver, selvom der er nogle som er mere indflydelsesrige end andre. Hovedårsagen for at bruge delebil er den store frihed ved ikke selv at eje en bil, men altid have adgang til en.

Læs mere her

 

Nabobiler

Eriksen, H. C., Hansen, S. W., Isaksen, K., De Jager, J., Madsen, K., Mikkelsen, J. S., Rønnov, D.: Peer-to-Peer Car Sharing – Transitional Pathway or Gateway Drug? (2017) Aalborg Universitet København, Studenterprojekt ved Master programmet “Sustainable Cities”. 

Studiet undersøger brugerne af Gomore’s nabobils koncept (P2P) i København. Igennem en spørgeskema undersøgelse og interviews med brugerne af Gomore’s service gives indblik i brugernes motivation for at dele, og effekten af ordningen på bilejerskab og bilkørsel. Undersøgelsen tyder på at bilejerskabet falder blandt lejere af nabobilerne, mens det stiger blandt udlejere pga. det økonomiske incitament i at kunne leje sin bil til andre.

Se studiet her.